fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
logo-mobileGmina Kamieniec

Wynajem pomieszczeń Kotusz

ZARZĄDZENIE NR  4/2023

DYREKTOR CENTRUM KULTURY I  BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W KAKMIEŃCU

z dnia 24.02.2023r.

 

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek za najem świetlicy wiejskiej oraz pokoi noclegowych w Kotuszu

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z póź. zm. ) , Statutu CK i BP w Kamieńcu oraz Uchwały Rady Gminy Kamieniec nr XXII/177/2021 z dnia 27 maja 2021 zarządza się co następuje:

 

§ 1.

Ustala się następujące stawki za najem świetlicy wiejskiej w Kotuszu, według cennika określonego w poniższej tabeli:

 

Wynajem uroczystości

Wynajem zebrania, szkolenia

Wynajem grilla

Sala Kotusz

300,00

50zł/godz.

100,00

 

§ 2.

W cenie czynszu najmu zawarte są opłaty za zużycie mediów.

§ 3.

Stawka czynszu jest stawka ryczałtową obejmującą 3 doby najmu rozumiane w następujący sposób:

  1. Rozpoczęcie doby od godziny 12:00 w dzień wydania kluczy do Sali
  2. Zakończenie doby do godziny 12:00 w dzień zdania kluczy do sali

§ 4

Warunki najmu świetlicy określa odrębnie zawarta umowa najmu stanowiąca załącznik nr 1 

§ 5

Zwalnia się z czynszu najmu organizacje pozarządowe z terenu Gminy Kamieniec w celu prowadzenia działalności statutowej.

§ 6

Ustala się następujące stawki za najem pokoi noclegowych:

  1. Za dobowe korzystanie z pokoju opłata wynosi 35,00 zł od osoby.
  2. Za dobowe korzystanie z pokoju przez dzieci i młodzież z terenu Gminy Kamieniec opłata wynosi 10,00 zł od osoby. Opłata dotyczy dzieci i młodzieży do czasu ukończenia Szkoły Podstawowej.
  3. Jednorazowa opłata za wynajem kompletu pościeli 20,00 zł.

§ 7

Doba noclegowa trwa od godziny 12:00 do godziny 12:00 dnia następnego

§ 8

Opłata za wynajem pokoju winna zostać regulowana w formie przelewu, w terminie wskazanym w fakturze. W przypadku nieuregulowania opłaty w wyznaczonym terminie, Wynajmujący naliczy odsetki za opóźnienie w płatności za okres do dnia zapłaty.

§ 9

Wynajem pokoju następuje na podstawie karty meldunkowej stanowiącej załącznik nr 2

§ 10

Wynajmujący jest zobowiązany przestrzegać Regulaminu wynajmu pomieszczeń ustanowionego Uchwałą Rady Gminy

§ 11

Traci moc Zarządzenie nr 5/2021 Dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Kamieńcu z dnia 07.07.2021r.

§ 12

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023r.

 

Do pobrania:

załącznik nr 1 do zarządzenia - wzór umowy

załącznik nr 2 do zarządzenia - wzór karty meldunkowej